โรงเรียนกศน.ตำบลนาโพธิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาโพธิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาโพธิ์
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -