โรงเรียนกศน.ตำบลพระรักษ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระรักษ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระรักษ์
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -