โรงเรียนกศน.ตำบลปังหวาน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปังหวาน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปังหวาน
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -