โรงเรียนกศน.ตำบลปากทรง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปากทรง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปากทรง
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -