โรงเรียนกศน.ตำบลพะโต๊ะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพะโต๊ะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พะโต๊ะ
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -