โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งคาวัด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งคาวัด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งคาวัด
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ kusolthip2@gmail.com
เว็บไซต์ -