โรงเรียนกศน.ตำบลสวนแตง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสวนแตง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สวนแตง
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ KunGSN2013@hotmail.com
เว็บไซต์ -