โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Sunidasaw@gmail.com
เว็บไซต์ -