โรงเรียนกศน.ตำบลละแม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลละแม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ละแม
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ kaew.promwang@gmail.com
เว็บไซต์ -