โรงเรียนกศน.ตำบลหาดยาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหาดยาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หาดยาย
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sakolrat2985@gmail.com
เว็บไซต์ -