โรงเรียนกศน.ตำบลวังตะกอ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังตะกอ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังตะกอ
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ wilaiwan2517@gmail.com
เว็บไซต์ -