โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมทราย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแหลมทราย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แหลมทราย
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ ton.ma.yom11@gmail.com
เว็บไซต์ http://worawoot.siam2web.com//?cid=695760