โรงเรียนกศน.ตำบลพ้อแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพ้อแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พ้อแดง
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ songsak34@gmail.com
เว็บไซต์ -