โรงเรียนกศน.ตำบลปากน้ำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปากน้ำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปากน้ำ
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ banleng1103@gmail.com
เว็บไซต์ -