โรงเรียนกศน.ตำบลบางมะพร้าว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางมะพร้าว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางมะพร้าว
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ jkbangon@gmail.com
เว็บไซต์ -