โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านควน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านควน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านควน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ takka2229@hotmail.com
เว็บไซต์ -