โรงเรียนกศน.ตำบลนาพญา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาพญา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาพญา
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ patnaree7@gmail.com
เว็บไซต์ -