โรงเรียนกศน.ตำบลนาขา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาขา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาขา
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ tangakumkun@gmail.com
เว็บไซต์ -