โรงเรียนกศน.ตำบลท่ามะพลา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่ามะพลา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่ามะพลา
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ pechjaruenamornratoo@gmail.com
เว็บไซต์ -