โรงเรียนกศน.ตำบลขันเงิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขันเงิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขันเงิน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ ่jomkwan2511@gmail.com
เว็บไซต์ -