โรงเรียนกศน.ตำบลหลังสวน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหลังสวน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หลังสวน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ s-c-081@hotmail.com
เว็บไซต์ -