โรงเรียนกศน.ตำบลปากคลอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปากคลอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปากคลอง
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -