โรงเรียนกศน.ตำบลชุมโค

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชุมโค
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชุมโค
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Wipada955@gmail.com
เว็บไซต์ -