โรงเรียนกศน.ตำบลสะพลี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสะพลี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สะพลี
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ ratree313@gmail.com
เว็บไซต์ -