โรงเรียนกศน.ตำบลทะเลทรัพย์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทะเลทรัพย์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทะเลทรัพย์
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ preeya1915@gmail.com
เว็บไซต์ -