โรงเรียนกศน.ตำบลบางสน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางสน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางสน
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ rukdee543@gmail.com
เว็บไซต์ -