โรงเรียนกศน.ตำบลทรัพย์อนันต์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทรัพย์อนันต์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทรัพย์อนันต์
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -