โรงเรียนกศน.ตำบลหงษ์เจริญ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหงษ์เจริญ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หงษ์เจริญ
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -