โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำสิงห์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลถ้ำสิงห์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ถ้ำสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ kanchana.nolifer@gmail.com
เว็บไซต์ -