โรงเรียนกศน.ตำบลหาดทรายรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหาดทรายรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หาดทรายรี
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ muk2515@gmail.com
เว็บไซต์ -