โรงเรียนกศน.ตำบลวิสัยเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวิสัยเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วิสัยเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ kittisak.nfe.cp@gmail.com