โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งคา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งคา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งคา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ siriwan.tunka2529@gmail.com
เว็บไซต์ -