โรงเรียนกศน.ตำบลขุนกระทิง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขุนกระทิง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขุนกระทิง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ rose09033@gmail.com
เว็บไซต์ -