โรงเรียนกศน.ตำบลวังใหม่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังใหม่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังใหม่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Pattarasri94@gmail.com
เว็บไซต์ -