โรงเรียนกศน.ตำบลวังไผ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังไผ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังไผ่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ yuttaphoom2520@gmail.com
เว็บไซต์ -