โรงเรียนกศน.ตำบลหาดพันไกร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหาดพันไกร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หาดพันไกร
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sumrit2501@gmail.com
เว็บไซต์ -