โรงเรียนกศน.ตำบลบางลึก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางลึก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางลึก
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ siriporn051@gmail.com
เว็บไซต์ -