โรงเรียนกศน.ตำบลตากแดด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตากแดด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตากแดด
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ nfe1812@hotmail.com
เว็บไซต์ -