โรงเรียนกศน.ตำบลนาชะอัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาชะอัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาชะอัง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ putchaporn.nana@gmail.com
เว็บไซต์ -