โรงเรียนกศน.ตำบลนาทุ่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาทุ่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาทุ่ง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watanasree@gmail.com
เว็บไซต์ -