โรงเรียนกศน.ตำบลท่ายาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่ายาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ wannee.thayang@gmail.com
เว็บไซต์ -