โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตะเภา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าตะเภา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าตะเภา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ apai3333@hotmail.com
เว็บไซต์ -