โรงเรียนกศน.เกาะศรีบอยา

ชื่อโรงเรียน กศน.เกาะศรีบอยา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะศรีบอยา
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -