โรงเรียนกศน.ตำบลเหนือคลอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเหนือคลอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เหนือคลอง
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -