โรงเรียนกศน.ตำบลดินแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดินแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดินแดง
เขต/อำเภอ ลำทับ
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -