โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งไทรทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งไทรทอง
เขต/อำเภอ ลำทับ
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -