โรงเรียนกศน.ตำบลดินอุดม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดินอุดม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดินอุดม
เขต/อำเภอ ลำทับ
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -