โรงเรียนกศน.ตำบลลำทับ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลลำทับ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ลำทับ
เขต/อำเภอ ลำทับ
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -