โรงเรียนกศน.ตำบลเขาต่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาต่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาต่อ
เขต/อำเภอ ปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ sunanta_bumrungpon@hotmail.go.th
เว็บไซต์ www.korsornorplaiphaya.com