โรงเรียนกศน.ตำบลเขาเขน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาเขน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาเขน
เขต/อำเภอ ปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ Phaluw_2514@hotmail.com
เว็บไซต์ plaiphaya.com/index.phi